پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 28 شهريور 1398
شهرداران

اسامی شهرداران و ایام خدمت ایشان از بدو انقلاب تا کنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

تاریخ انتصاب

تاریخ خاتمه

مدت خدمت

شهردار

سرپرست

روز

ماه

سال

1

محمد آبیاری

*

 

-

25/8/60

23/1/61

28

4

-

2

محمد رضا بمانیان

*

 

لیسانس

23/1/61

1/12/62

7

10

1

3

حاج قربان موسوی

*

 

دیپلم

1/12/62

14/10/67

13

10

4

4

حاج محمد فرجی

*

 

دیپلم

14/10/67

9/11/68

25

-

1

5

جلیل مقبلی

*

 

فوق دیپلم

9/11/68

14/4/72

5

5

3

6

مصطفی صوفی زاده

*

 

لیسانس

14/4/72

23/11/73

9

7

1

7

محمد احمدی انور

 

*

دیپلم

23/11/73

28/12/73

5

1

-

8

حسن یدالهی

*

 

فوق دیپلم

28/12/73

2/4/76

4

3

3

9

ابراهیم محمدی

 

*

اول دبیرستان

2/4/76

19/5/76

17

1

-

10

جعفر توان

*

 

لیسانس

19/5/76

14/11/79

15

5

3

11

ناصر پرزور

*

 

فوق دیپلم

14/11/79

9/8/80

5

9

-

12

رسول معروفی

 

*

ليسانس

9/8/80

25/12/80

13

1

1

13

سعدی رادمنش

*

 

لیسانس

25/12/80

8/2/82

13

1

1

14

رسول معروفی

 

*

فوق لیسانس

8/2/82

6/3/82

28

-

-

15

حسن مینائی

*

 

لیسانس

6/3/82

6/7/83

28

4

1

16

رشید میر حسامی

*

 

لیسانس

6/7/83

9/3/86

3

8

2

17

رسول معروفی

 

*

فوق لیسانس

9/3/86

 19/3/86

10 

18

حسن مینائی

*

 

لیسانس

19/3/86 

29/2/88

 2

19

وحيد افشين فر

 

*

لیسانس

29/2/88

29/7/88

-

5

-

20

رسول معروفي

*

 

فوق ليسانس

29/7/88

5/3/90

12

7

1

21

رشیدمیرحسامی

*

                       

لیسانس

5/4/90

12/6/92

7

2

2

22

حسین عباسی فرید

             

*

فوق لیسانس

12/6/92

19/11/92

7

5

-

23

سلیمان فیضی

*

فوق لیسانس

19/11/92

5/8/93

16

9

-

24

رشیدمیرحسامی

*

فوق لیسانس

6/8/93

3/12/93

27

3

-

25

رشیدمیرحسامی

*

فوق لیسانس

3/12/93

13/12/94  
10
0 1
26

رسول معروفي

*

 فوق لیسانس

13/12/94

08/08/95

5    9
27   سعدی رادمنش   

 *

 لیسانس

08/08/95

       
28   سعدی رادمنش

 *

   لیسانس    01/06/96      

 


5.2.1.0
V5.2.1.0