پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 23 بهمن 2020
جهت تماس با مسئول سایت شهرداری

 
آدرس: بوكان خيابان انقلاب - ساختمان مركزي شهرداري بوكان
كد پستي:5951867936
تلفن تماس:04446222800
تماس با مسئول سايت:04446222800 داخلي 222 (رسول زاده)