سه‌شنبه, 7 آذر 1402
عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
آگهی و شرایط شرکت در مناقصه احداث جایگاه CNG سازمان اتوبوس رانی 1395/07/11 1395/07/29 منقضی شده Details
آگهی و شرایط شرکت در مناقصه طراحی و چاپ بنر - مرحله سوم 1395/07/12 1395/07/29 منقضی شده Details
آگهی و شرایط شرکت در مناقصه تهیه و خرید رنگ و خط کشی معابر 1395/07/19 1395/08/06 منقضی شده Details
آگهی دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت جهت ارزیابی کیفی مناقصه کیفی فراخوان عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز 1395/08/02 1395/08/20 منقضی شده Details
آگهی و شرایط شرکت در مناقصه خرید روغن و سرویسکاری خودروهای سبک و سنگین - مرحله اول 1395/09/06 1395/09/23 منقضی شده Details
آگهی دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت جهت ارزیابی کیفی مناقصه کیفی فراخوان عمومی حفظ و نگهداری فضای سبز-مرحله دوم 1395/09/10 1395/09/29 منقضی شده Details
آگهی و شرایط مناقصه خرید روغن و سرویسکاری ماشین آلات سنگین- مرحله دوم 1395/10/19 1395/11/04 منقضی شده Details
آگهی , شرایط شرکت در مناقصه عملیات برداشت زباله، رفت و روب و تنظیف معابر سطح شهر 1395/12/16 1395/12/26 منقضی شده Details
مناقصه محدود // آگهی و شرایط شرکت در مناقصه محدود حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز 1395/12/17 1395/12/25 منقضی شده Details
مناقصه محدود // شرایط شرکت در مناقصه محدود تهیه ،حمل و پخش آسفالت خیابان انقلاب 1395/12/19 1395/12/25 منقضی شده Details

6.1.7.0
V6.1.7.0