سه‌شنبه, 7 آذر 1402
عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
آگهي مزايده نوبت دوم فروش آهن آلات 1389/03/04 1389/03/12 منقضی شده Details
آگهي مزايده آهن آلات 1389/03/04 1389/03/12 منقضی شده Details
آگهي مزايده آهن آلات 1389/03/04 1389/03/12 منقضی شده Details
آگهي مزايده آهن آلات 1389/03/04 1389/03/12 منقضی شده Details
آگهي مزايده مربوط به امتياز بهره برداري از پلهاي عابر پياده ميدان فرمانداري و بلوار استاد هه ژار 1389/03/16 1389/03/24 منقضی شده Details
آگهي مزايده اداره و وصول عوارض و عوايد حاصله از ميدان دواب 1389/04/16 1389/04/23 منقضی شده Details
شرايط اختصاصي شركت كنندگان در مزايده اداره و وصول عوارض و عوايد حاصله از ميدان دواب سال 89 1389/04/16 1389/04/23 منقضی شده Details
مزايده وسايل بازي پارك كوي محمديه 1389/04/14 1389/04/24 منقضی شده Details
شرايط مزايده وسايل بازي پارك كوي محمديه 1389/04/14 1389/04/24 منقضی شده Details
آگهي مزايده خريد و نصب و راه اندازي دو دستگاه تلويزيون LED 1389/04/27 1389/05/03 منقضی شده Details

6.1.7.0
V6.1.7.0