چهارشنبه, 10 شهريور 1395

اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل


ارتباط با سرپرست شهرداری


Mayor@Boukan.ir
09141811099


فهرست اصلی سایتMailاخبار

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۳۳۳۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ 
۲۲:۲۹:۴۵
کد خبر : ۳۳۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ 
۱۵:۲۸:۲
کد خبر : ۳۳۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ 
۲۳:۱۹:۰
کد خبر : ۳۳۳۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ 
۰:۰:۴۴
کد خبر : ۳۳۲۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ 
۲۰:۵۸:۳
کد خبر : ۳۲۸۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 
۰:۲۳:۳۸
کد خبر : ۳۲۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ 
۰:۱۹:۴
کد خبر : ۳۲۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ 
۲۲:۱:۱۰
کد خبر : ۳۲۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ 
۲۳:۲۹:۲۰
صفحه1از212.بعدي.برو

ایمیل شهرداری

Admin@Boukan.ir

تصاویر دیدنی بوکان


پورتال امور فرهنگی


نظرات و پيشنهاداترویدادهای سال 94

  رویدادهای جاری  
 
روز بزرگداشت ابوعلی سینا - روز پزشک

از 1/6/1395 تا 31/6/1395
در یکم شهریور
شهادت سید علی اندرزگو

از 2/6/1395 تا 31/6/1395
در دوم شهریور
آغاز هفته دولت

از 2/6/1395 تا 31/6/1395
در دوم شهریور
روز کارمند

از 4/6/1395 تا 31/6/1395
در چهارم شهریور
روز داروسازی

از 5/6/1395 تا 31/6/1395
در پنجم شهریور
روز بزرگداشت محمد بن ذکریای رازی

از 5/6/1395 تا 31/6/1395
در پنجم شهریور
روز مبارزه با تروریسم

از 8/6/1395 تا 31/6/1395
در هشتم شهریور
 
 
 
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8