شنبه, 3 مهر 1400
  • ساعت : ۲۳:۳۱:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ 
  • کد خبر : ۵۵۰۰
ادامه ی عملیات عمرانی در امیرآباد
چهارمین خیابان امیرآباد زیر آسفالت رفت
۰۰/۰۴/۲۳ 🔺چهارمین خیابان امیرآباد هم به زیر آسفالت رفت 🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری بوکان؛ صبح امروز عملیات آسفالت خیابان ۱۲ متری فرهنگ در امیرآباد آغاز شد. 🔸این خیابان در بخش شمالی امیرآباد و در موازات با خیابان های دانش سرا و پیام و همچنین منتهی به کوچه های فرهنگ قرار گرفته است. 🔸شهرداری بوکان در یک ماه گذشته در امیرآباد، خیابان های چومه لان ۲، شاهو، فرهنگ و نیز بخشی از بلوار شمس الدین برهانی را به زیر آسفالت برده است. ( #شهرداری_بوکان)

۰۰/۰۴/۲۳
🔺چهارمین خیابان امیرآباد هم به زیر آسفالت رفت

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری بوکان؛ صبح امروز عملیات آسفالت خیابان ۱۲ متری فرهنگ در امیرآباد آغاز شد.

🔸این خیابان در بخش شمالی امیرآباد و در موازات با خیابان های دانش سرا و پیام و همچنین منتهی به کوچه های فرهنگ قرار گرفته است.

🔸شهرداری بوکان در یک ماه گذشته در امیرآباد، خیابان های چومه لان ۲، شاهو، فرهنگ و نیز بخشی از بلوار شمس الدین برهانی را به زیر آسفالت برده است.

( #شهرداری_بوکان)

@sharkaman

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0