يکشنبه, 3 مرداد 1400
  • ساعت : ۱۰:۵۸:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ 
  • کد خبر : ۵۴۹۵
احداث كانال عرضی هدایت آب های سطحی
ادامه ی عملیات احداث کانال در بلوار سلامت

۰۰/۰۳/۲۴
🔺ادامه ی عملیات عمرانی و احداث کانال در بلوار سلامت

🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری بوکان؛ عملیات ساخت و احداث کانال جمع آوری و هدایت روان آب های سطحی در عرض بلوار سلامت (مسیر کوسه) توسط این شهرداری همچنان در حال ادامه می باشد.

🔸این کانال از ضلع غربی بلوار سلامت شروع شده و پس از اتمام، روان آب های سطحی این منطقه را جمع آوری و به داخل سیمینه رود هدایت خواهد کرد.

( #شهرداری_بوکان)

@sharkaman

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0