• ساعت : ۸:۵۹:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 
  • کد خبر : ۴۴۶۸
آگهی مناقصه
آگهی مناقصه عمومی انجام فعالیت های عمرانی شهرداری بوكان
امتیاز :  ۳.۷۳ |  مجموع :  ۱۱

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0