• ساعت : ۲۰:۴۵:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ 
  • کد خبر : ۴۴۶۷
طرح تفصیلی شهر بوکان
بررسی آخرین اقدامات مهندسین مشاور طرح تفصیلی شهر بوكان
شهرداری بوکان
در نشست چند ساعته در شهرداری بوکان؛ جزئیات اقدامات مهندسین مشاور طرح تفصیلی شهر بوکان بررسی شد.

🔺آخرین اقدامات مهندسین مشاور طرح تفصیلی شهر بوکان بررسی شد. 🔸به گزارش روابط عمومی شهرداری بوکان؛ صبح امروز در نشستی چند ساعته با حضور شهردار بوکان، کارشناسان حوزه معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرستان،کارشناسان شهرداری و مدیر طرح؛ آخرین اقدامات مهندسین مشاور طرح تفصیلی شهر بوکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۳.۲۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0