• ساعت : ۱۴:۳۸:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
  • کد خبر : ۴۴۶۵
آتش نشانی
برگزاری ۲۱ مین مانور سراسری زلزله
برگزاری ۲۱ مین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدرسه بنت الهدی با شرکت تمامی نهاد ها و ادارات مربوطه شهرستان بوکان
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.1.0
    V5.2.1.0