پنج‌شنبه, 23 مرداد 1399
  • ساعت : ۷:۵۹:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 1677
آگهی مناقصه عمومی انجام فعالیت های مختلف عمرانی(مرحله دوم)
شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ و انجام عملیات عمرانی

آگهی مناقصه عمومی انجام فعالیت های مختلف عمرانی(مرحله دوم)

شهرداری بوکان در نظر دارد در اجرای بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ و انجام عملیات عمرانی ذیل را بصورت پیمانی( براساس فهرست بهاء سال 96) به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

موضوع مناقصه

۱- احداث پارک در امیر آباد(زمینهای دکتر شیخی)

- مبلغ برآورد اولیه: 5/548/542/212 ریال

- سپرده شرکت در مناقصه: 280/000/000ریال

- عنوان رشته و پایه: رتبه ۵ راه و باند و رتبه ۵ ابنیه

- نحوه واگذاری: پیمانی

 

۲-سنگ فرش معابر سطح شهر

- مبلغ برآورد اولیه:10/500/000/000ریال

- سپرده شرکت در مناقصه: 520/000/000 ریال

- عنوان رشته و پایه: رتبه ۵ ابنیه

- نحوه واگذاری : پیمانی

 

 

3- تهیه و حمل و پخش آسفالت

- مبلغ برآورد اولیه: 15/000/000/000 ریال

- سپرده شرکت در مناقصه: 750/000/000ریال

- عنوان رشته و پایه: رتبه ۵راه و باند

- نحوه واگذاری : پیمانی

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بوکان

مدت زمان خرید اوراق: از روز دو شنبه مورخه 97/1/20 لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه97/1/30

 

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان محترم می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی شهرداری به نشانی www.boukan.ir و یا واحد قراردادها واقع در ساختمان شهرداری بوکان نسبت به اخذ شرایط و اوراق شرکت در مناقصه اقدام فرمایند.

 

آخرین مهلت و محل تحویل اسناد: پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه97/2/10، دبیرخانه شهرداری بوکان

 

محل و زمان بازگشائی پاکات: اتاق جلسات کمیسیون معاملات شهرداری ساعت ۱۱ روز سه شنبه 97/2/11

 

 

سایر توضیحات:

۱- در صورت وجود هرگونه ابهام در اسناد مناقصه معاونت فنی و عمرانی شهرداری به شماره تلفن- ۴۶۲۲۳۰۹۹-۰۴۴ در اوقات اداری پاسخگوی سئولات متقاضیان محترم می باشد.

۲- واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید اوراق مناقصه برای هر یک از ردیف های ۱و۲و3

۳- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار در روزنامه: 97/1/20 ( نوبت اول)-   97/1/29 ( نوبت دوم)

 

 

 

✅ روابط عمومی شهرداری بوکان

 

@boukanshahrdari

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0