شنبه, 24 آذر 1397
عنوان : تعرفه عوارضات محلی سال 95 شهرداری بوكان افزایش نخواهد یافت
کد خبر : ۳۲۶۳
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ 
ساعت : ۲۲:۴۹:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جلسات فوق العاده شورای اسلامی شهر طی چند روز گذشته در دو نوبت صبح و بعدازظهر جهت بررسی و تصویب نهایی بودجه سال 95 ، خروجی خوشحال کننده ای برای شهروندان عزیز بهمراه داشت .

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری بوکان و به نقل از ریاست شورا ، با توجه به پیشنهادات شهرداری مبنی بر تصویب تعرفه عوارض محلی در بودجه سال 95 آن شهرداری توسط شورای اسلامی شهر ، طی جلسات متعدد در راستای بررسی و اتخاذ تصمیماتی در این زمینه ، تعرفه و عوارضات محلی در سال 95 افزایش نخواهد یافت .بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0