عنوان : سخنانی از امام حسین(ع)
کد خبر : ۳۱۸۷
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ 
ساعت : ۱۰:۰:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سخنانی از امام حسین(ع)

1- ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا کردن واماند و بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن واماند . 

2- بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد .


3- برحذر باشید از ستم کردن  بر کسی که جز خدا کسی را ندارد.  

4- بهترین ثروت آن است که انسان به وسیله آن آبروی خود را حفظ نماید .

5- به یاد آور مردن پدران و فرزندانت را، کجا بودند و اکنون رهسپار چه جایی شده اند؟ می بینم که تو نیز به همین زودی به آنان خواهی پیوست و باعث عبرت دیگران خواهی گشت

6- بهای شما چیزی جز بهشت نیست ، پس خود را به غیر آن مفروشید، زیرا هر کس به دنیا راضی گردد (هدفش فقط رسیدن به دنیا باشد) به چیزی پست راضی شده است

7- شکر نعمتهای گذشته موجب می شود که خدای متعال نعمت های تازه ای به انسان لطف کند.

8- گروهی خدا را می پرستند به جهت آرزوی بهشت، این عبادت تاجران است، گروهی خدا را میپرستند از ترس جهنم، این عبادت بردگان است، گروهی خدا را میپرستند به شکرانه نعمتهایش، این عبادت آزادمردان است و این بهترین عبادت است. 


امور فرهنگی شهرداری بوکانبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0