عنوان : سه نكته فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری
کد خبر : ۳۱۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ 
ساعت : ۱۱:۲۵:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

سه نکته فرهنگی  از دیدگاه مقام معظم رهبریدر عرصه فرهنگ بنده به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی میکنم. این دغدغه از آن دغدغه هایی است که آدمی به خاطر آن گاهی ممکن است نصف شب هم از خواب بیدار شود و به درگاه پروردگار تضرع کند, من چنین دغدغه ای دارم.

 

فرهنگ مثل هوائی است که چه بخواهیم چه نخواهیم باید تنفس کنیم، بنابراین اگر تمیز باشد یا آلوده ، اثر متفاوتی را بر جامعه و کشور خواهد داشت .

ما فرهنگ را بستر اصلي زندگي انسان ‌مي‌دانيم نه فقط بستر اصلي درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور بستر اصلي حرکت عمومي آن کشور است. حرکت سياسي و علمي‌اش در بستر فرهنگي است. فرهنگي يعني خلقيات ذاتيات يک جامعه و بومي يک ملت تفکراتش ايمانش آرمانش اينها تشکيل دهنده مباني فرهنگ يک کشور است.

امور فرهنگی شهرداری بوکان
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0