دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397
عنوان : آگهی مزایده عمومی اجاره ۵ دهنه مغازه واقع در خیابان شهید بهرامی- پشت سالن كوثر به شماره های ۲۴- ۲۵- ۲۶- ۲۹- ۳۰ ( مرحله دوم) مغازه شماره ۱۰ واقع در زیر زمین ساختمان شهرداری ( مرحله اول ) و ۲ دهنه غرفه واقع در پارك ساحلی و پارك كوی محمدیه ( مرحله اول
کد خبر : ۴۴۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ 
ساعت : ۹:۱۶:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

🔵 آگهی مزایده عمومی اجاره ۵ دهنه مغازه واقع در خیابان شهید بهرامی- پشت سالن کوثر به شماره های ۲۴- ۲۵- ۲۶- ۲۹- ۳۰ ( مرحله دوم) مغازه شماره ۱۰ واقع در زیر زمین ساختمان شهرداری ( مرحله اول ) و ۲ دهنه غرفه واقع در پارک ساحلی و پارک کوی محمدیه ( مرحله اول ) 🔶 دستگاه مزایده گزار : شهرداری بوکان 🔶 قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه هر یک از مغازه ها و غرفه ها: ۱- آدرس غرفه: پارک کوی محمدیه / قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۲- آدرس غرفه: پارک ساحلی / قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۳- آدرس مغازه شماره ۱۰ واقع در زیر زمین ساختمان شهرداری: قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۴- مغازه شماره ۲۴ : قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۵- مغازه شماره ۲۵: قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۶- مغازه شماره ۲۶: قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۲/۴۰۰/۰۰۰ ۷- مغازه شماره ۲۹: قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال۱/۵۰۰/۰۰۰ ۸- مغازه شماره ۳۰: قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه به ریال ۱/۳۰۰/۰۰۰ 🔶 محل دریافت اسناد مزایده: سایت اینترنتی شهرداری به نشانی www.boukan.ir 🔶 مدت زمان خرید اوراق: از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۹ لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۱۷ 🔶 آخرین مهلت قبول پیشنهادات: پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۷ 🔶 شرایط متقاضیان: اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط برابر مندرجات شرایط واگذاری 🔶 زمان بازگشائی پاکات: روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۲۹ راس ساعت ۱۳ بعد از ظهر 🔶محل تحویل اسناد: دبیرخانه شهرداری بوکان واقع در خیابان انقلاب ساختمان مرکزی شهرداری 🔶 مبلغ تضمین: تضمین شرکت در مزایده هر باب مغازه مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی واریزی نقدی به حساب سپرده شهرداری 🔶 سایر توضیحات: ۱- هزینه خرید اوراق مزایده ۲۰۰/۰۰۰ ریال ۲- در صورت وجود ابهام، امور پیمانها و قراردادها به شماره تلفن ۴۶۲۲۶۳۳۹- ۰۴۴ در اوقات اداری پاسخگوی سوالات متقاضیان محترم می باشد. تاریخ انتشار در روزنامه: نوبت اول ۹۷/۲/۹ نوبت دوم ۹۷/۲/۱۷

نمایش تعداد بازدیدها : 71

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0